Interactieve antwoordsystemen

Interactieve antwoordsystemen zijn tools waarmee een publiek kan antwoorden op vragen die door een presentator gesteld worden, om zo te polsen wat het publiek onthouden heeft, of om meningen te vragen. Veel van deze antwoordsystemen bieden ook de mogelijkheid om de antwoorden snel en gestructureerd weer te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een woordwolk. In schoolcontext houdt dit in dat leerlingen kunnen antwoorden op vragen die de leerkracht stelt, maar daar blijft het niet bij. De interactieve antwoordsystemen zijn flexibel en kunnen door leerkrachten, mits enige kennis, in vrijwel elke lessituatie gebruikt worden op een manier waarbij leerlingen hun vragen kunnen stellen. Hieronder vind je een lijst met enkele interactieve antwoordsystemen terug.