Een korte sidenote

Op deze website plaats ik persoonlijke projecten, maar ook materiaal waar medeleerkrachten mee aan de slag kunnen gaan. Dit kan gaan van onderwijstools tot tutorials over specifieke software/…

Vanaf 2021 zullen er een aantal MOOCS verschijnen op deze website.